Odklepamo potencial sodelovanja in naklepamo ustvarjalne rešitve
Svetovanje, procesna podpora, coaching in usposabljanja za večdeležniško reševanje kompleksnih izzivov - od zbiranja podatkov, vznika ustvarjalnih rešitev do merljivih učinkov v praksi
Več podrobnosti

STORITVE

Za vas vodimo tako krajše sodelovalne procese kot večletne iniciative ter vas z izobraževanji in coachingom podpremo pri vzpostavljanju kulture sodelovanja in krepitvi sodelovalnih kapacitet, da se lahko vi osredotočite na vsebine in rezultate, ki prinašajo pozitivne družbene premike.

Procesna podpora večdeležniškim iniciativam
Je pred vami projekt ali iniciativa, ki za dolgoročen uspeh zahteva sodelovanje raznolikih deležnikov? Si želite narediti merljiv premik naprej, čeprav kompleksnost tematike polarizira ljudi? Spoštujemo vaš trud, zato vam pomagamo načrtovati in izpeljati proces na vključujoč način, ki prinaša kvalitetne in trajnostne rezultate.
Osebna podpora snovalcem sprememb
Kaj potrebujete za to, da vaši kompleksni sodelovalni projekti lažje stečejo? Kako ustvariti prostor za sodelovanje in vključenost vseh? Svetovanje, coaching ali pa izkustvena delavnica - storitev prilagodimo vam. Mi smo vaša opora pri krepitvi sodelovalnih kapacitet.
Razvoj sodelovalnih kapacitet v projektnih timih
En sam - nikakor; a že pet ljudi je dovolj, da naredijo velike in daljnosežne spremembe. Je skupina, katere del ste trenutno, ena izmed njih? Si želite, da bi bila? Kaj loči skupine in skupnosti “s supermočmi” od tistih, ki ob ovirah na poti obupajo in razpadejo? Se da to ustvariti, naučiti? Absolutno.

JAVNI DOGODKI in USPOSABLJANJA

Serija dinamičnih, inspirativnih online delavnic (po 150 min) je namenjena snovalcem sprememb, ki želite nadgraditi svoje sodelovalne kapacitete, da bi dosegli drzne premike na področjih, pomembnih za vas in za širšo skupnost. S seboj prinesite konkretne izzive, na katerih boste orodja preskusili. Dobrodošli, da se udeležite vseh treh delavnic (priporočamo!) - ali pa le dveh ali ene.

SODELOVALNA INTELIGENTNOST 2.0
16. april 2021
POZITIVNI POTENCIAL JAMRANJA
21. maj 2021
REAVTORIZACIJA PRIHODNOSTI
18. junij 2021

Če ste katero od delavnic zamudili, jo lahko izvedemo za vašo zaključeno skupino.

IZPLEN

Predpogoj za prebojni napredek v kompleksnih izzivih je skupna zaveza (in zavezništvo) različnih strani in interesov, ki je podlaga za usklajeno akcijo. Kot procesni strokovnjaki združimo vaše in naše moči, da se to zgodi; pri tem pa nam pomaga nabor preskušenih metod za preobrazbo mišljenja in delovanja od posamičnih k skupinskim ciljem.

Da se!

Sodelovanje z drugimi sektorji/oddelki/skupinami ni le mogoče, pač pa je lahko tudi navdihujoče – in prijetno. Če le ni prepuščeno naključju ali igram moči. Kot procesni specialisti poskrbimo, da skupno uzremo širšo sliko izziva in utremo pot modrim rešitvam, ki presegajo parcialne interese.

Finančni prihranki

Cena neproduktivnih sestankov ni le zapravljen čas in denar – pač pa tudi volja do nadaljnjega angažiranja in sodelovanja. Inovativno zasnovani in vodeni sodelovalni dogodki na dolgi rok prihranijo denar, energijo in zgrešene rešitve.

Robustni rezultati

Sodelovati z drugače mislečimi je na začetku težko – prinese pa kakovostnejše, robustnejše in trajnejše rezultate. Robustni rezultati niso naključje; ustvarijo jih naročniki z vizijo in specializirano procesno/facilitatorsko podporo.

ESENCA NAŠEGA DELA

Poslušamo, kaj potrebujete in prispevamo, kar lahko, pri čemer črpamo iz dragocenih virov.

EKIPA

Zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj smo nevladna, neprofitna organizacija strokovnjakov za vodenje sodelovalnih procesov, ki podpiramo posameznike, organizacije in širše skupnosti pri sodelovalnem naslavljanju kompleksnih izzivov in udejanjanju drznih, dolgoročnih vizij - z namenom, da z zmernim tempom vsi skupaj postajamo vedno bolj UMNI.

Ditka Vidmar

Partner

Marjeta Novak

Partner

Petra Založnik

Partner

Luka Vidmar

Direktor

Partnerji sodelujemo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi nosilci iniciativ in projektov:

ZAČNIMO SKUPAJ PREMIKATI MEJE

Kako vam lahko pomagamo narediti korak naprej pri naslavljanju kompleksnih izzivov? Dogovorimo se za (online) srečanje in raziščimo, kako lahko združimo moči.

info@umni.si

+386 40 187 988

UMNI, Zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj

Ljubljana, Slovenija