Ključ do uspešnega javnega sektorja
Z mediacijskimi veščinami do učinkovitih delovnih procesov, finančnih prihrankov in zadovoljnih ljudi.
Več podrobnosti

Aktualno 2017

Junija 2017 smo v partnerstvu z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani pričeli s projektom »Z MOŽGANI ZA MOŽGANE«, katerega cilj je ugotoviti, kako izboljšati individualne in družbene prakse za zdravje možganov.

Mnenja javnosti

Zanima nas, kako Slovenci skrbimo za zdravje svojih možganov, na kakšen način usvajamo informacije o njihovem delovanju in skrbi za zdravje ter kaj nas ovira pri uporabi teh znanj v praksi.

Vsi prispevki

Mnenja strokovnjakov

Raziskujemo, kaj po mnenju strokovnjakov na področju preventivne skrbi za zdravje možganov v Sloveniji deluje dobro ter kaj so največji izzivi in priložnosti na tem področju.

Javni posvet

30. septembra 2017 je v okviru mednarodne SiNAPSINE nevroznanstvene konference potekal javni posvet Nevroznanost za družbo: Kako do boljše skrbi za zdravje možganov? Na njem so udeleženci iskali predloge za vzpostavitev spletne strani, ki bi vsebovala različne informacije povezane z možgani. Posnetek posveta si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Oglej si posnetek

Cilji

»Če imaš cilj, boš našel tudi pot.« Afriški pregovor

Učinkoviti procesi

Z vključevanjem strokovnjakov in javnosti vam pomagamo izboljšati konkreten delovni proces, da boste prihranili čas, energijo in finančna sredstva.

Finančni prihranki

Zberemo podatke, analiziramo prihodke in stroške delovnega procesa in ocenimo možne finančne prihranke.

Zadovoljni ljudje

Ne svetujemo, ampak pazljivo poslušamo največje strokovnjake - zaposlene v javnem sektorju in uporabnike storitev - ter mediiramo iskanje rešitev, ki zadovoljujejo potrebe vseh.

Pristop

»Kdor dela, vidi motno; kdor stoji ob strani, vidi jasno.« Kitajska modrost

 • NEVTRALNOST

  UMNI sodelavci so nevtralni in nepristranski mediatorji delavnic in dogodkov in se ne opredeljujejo do izbranega problema ali predlaganih rešitev. Skrbijo za to, da so vsi sodelujoči obravnavani enakopravno.

 • PROSTOVOLJNOST

  Strokovnjaki in javnost sodelujejo na delavnicah in dogodkih prostovoljno, kar pomeni, da brez prisile, po svojih željah in zmožnostih vsak prispeva svoje znanje in izkušnje.

 • ZAUPNOST

  Identiteta posameznikov, ki sodelujejo v izboljševanju procesov je zaupna. Ohranjamo tudi zaupnost občutljivih informacij izmenjanih na delavnicah in dogodkih.

 • USMERJENOST V PRIHODNOST

  Pri svojem delu smo usmerjeni v prihodnost, vzdušje med procesom je neformalno, sproščeno in ustvarjalno.

 • TRIJE KORAKI

  UMNI pristop sestavljajo trije koraki: analiza izbranega procesa in zbiranje povratnih informacij, ustvarjalno iskanje rešitev za izboljšanje procesa in priprava akcijskega načrta za vpeljavo izbrane rešitve v prakso.

Storitve

»Nekaterih reči ne moreš narediti, dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, dokler jih ne narediš.« Armenska modrost

Delavnice

UMNI delavnice so namenjene zaposlenim v javnih ustanovah, ki so vključeni v isti delovni proces. Smiselna je vključitev tistih zaposlenih, ki so najbolj obremenjeni, v stresu ...

Javni posveti

UMNI posveti so javni dogodki namenjeni vsem, ki so motivirani za izboljšanje konkretnega delovnega procesa. To so lahko predstavniki javnih ustanov in nevladnih organizacij, zainteresirana javnost, neodvisni strokovnjaki in drugi.

Mediacija

UMNI mediacija je proces mirnega, zaupnega in konstruktivnega reševanja nesporazumov med zaposlenimi v javnih ustanovah oz. med zaposlenimi in uporabniki storitev.

Naša ekipa

»Življenje nam vrne samo tisto, kar damo drugim.« Ivo Andrić

Ditka Vidmar

Vodja projektov

Luka Vidmar

Vodja razvoja

Bruna Korent

Strokovna sodelavka

Stopite v stik z nami

»Čim bolj se cilji bližajo, tem bolj se pota križajo.« Oton Župančič

UMNI, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj

Verovškova ulica 45

SI - 1000 Ljubljana

Davčna številka: 86265679

Matična številka: 6832369000

TRR: SI56 6100 0001 0511 461

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Pišite nam